Konfidencialitātes politika

1. Kas ietilpst Privātuma politikā?

Fleurop-Interflora NE Europe LLC, turpmāk – Fleurop-Interflora, privātuma politika norāda, ka mēs pārliecinoši pievēršam uzmanību mūsu klientu privātumam. Zemāk ir informācijas vākšanas un publicēšanas kārtība interneta vietnēs www.interflora.lv un to viedierīču versijās, kā arī mobilajās versijās, turpmāk – Interneta vietne. Jēdzienā Interneta vietne ietilpst arī datu vākšana un apstrāde, izmantojot Fleurop-Interflora atgādinājuma un jaunumu vēstules, sociālos medijus, tālruni un e-pastu.

Savā darbībā vadāmies no Eiropas vispārīgās personas datu regulas (GDPR), Latvijas Republikas personas datu aizsardzības likuma, mūsu datu aizsardzības stratēģijas un citiem pieņemtajiem datu aizsardzības normatīviem. Šī privātuma informācija (turpmāk – Privātuma politika) ir adresēta GDPR un IKS regulējumā minētajam datu subjektam, turpmāk – Lietotājs, kā personas dati tiek apstrādāti pakalpojuma sniegšanai.

Mūsu privātuma politika paskaidro šādus tematus:

 • Kādus personīgos datus un kā mēs vācam:
  • Dati, kurus vācam, kad tiek iesniegts pasūtījums
  • Dati, kurus vācam no interneta vietnes lietotājiem
  • Dati, kurus vācam, kad ar mums sazinās
 • Kā mēs izmantojam personīgos datus:
  • Pasūtījuma izpildei
  • Atbalsta klientiem piedāvāšanai
  • Mārketingam
  • Uzņēmuma iekšējo mērķu izpildei
 • Kā mēs apstrādājam un uzglabājam datus

Mums ir svarīgi uzturēt Privātuma politiku aktuālu, tādēļ lūdzam to regulāri pārlasīt.

2. Kādus personīgos datus un kā mēs vācam?

Mēs saglabājam datus katru reizi, kad apmeklē mūsu Interneta vietni, t.sk. tad, kad mūsu Interneta vietnē iesniedz pasūtījumu, pārvietojies Interneta vietnē vai izmanto mūsu pakalpojumus kādā citā veidā. Ja mēs datu vākšanai savā Interneta vietnē izmantojam formas, mēs nošķiram obligāti aizpildāmos laukus no neobligātajiem. Ja netiek iesniegti pasūtījuma izpildei būtiski personas dati, mums nav iespējams izpildīt pasūtījumu.

Mēs savā Interneta vietnē saglabājam, apstrādājam un lietojam šādus datus (datu lietošana ir minēta 8. punktā):

Personīgie dati, kuri tiek saglabāti, iesniedzot pasūtījumu:

 • Ar pasūtījumu saistītā kontaktinformācija, t. sk. vārds, norēķinu adrese, tālruņa numuri, e-pasta adrese un uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī citi juridiski nepieciešamie dati norēķiniem
 • Pasūtījuma saņēmēja un piegādes dati, t. sk. pasūtījuma saņēmēja vārds, tālruņa numuri, piegādes adrese un piegādes norādījumi
 • Sūtījuma un apsveikuma datums, kā arī atzīmējamās dienas raksturs, piemēram, dzimšanas diena, apsveikums, bēres
 • Dati pasūtījumam pievienotās kartītes tekstā (piemēram, vārdi un dzimšanas datumi)
 • Ar pasūtītajiem produktiem saistītie dati
 • Ar atgādinājumiem, jaunumiem un kontu saistītās izvēles
 • Lietotāja IP adrese

Ar lietotāja kontu saistītie pievienotie dati:

 • Lietotāja vārds, tālruņa numuri, e-pasts, adrese.
 • Pasūtījumu vēsture ar pasūtījuma saņēmēja datiem.
 • Adrešu grāmatai pievienotie vārdi, adreses un tālruņa numuri.
 • Atgādinājuma notikums, saistītie vārdi, datumi un papildu dati.
 • Atgādinājumu, paziņojumu un jaunumu izvēles.

Ar interneta vietnes lietošanu saistītie dati:

 • Lietotāja darbības Interneta vietnē, piemēram, kādas lapas vai produktus lietotājs apskatīja un pievienoja grozam.
 • Interneta vietnes pārlūkošanai izmantotās ierīces tips, programmatūra, IP adrese un ierīces atrašanās vieta.
 • Caur trešajām pusēm, t. sk. sociālajiem medijiem un reklāmas platformām iegūtie dati.
 • “Sīkdatnes", kas ir nepieciešamas groza novērošanai un Interneta vietnes lietošanai.

Sazinoties ar mums saglabājamie dati:

 • Fleurop-Interflora un ārējo pušu e-pasta sarunu saturs (piem., ar Interneta vietni un pasūtījumiem saistītie pieprasījumi e-pastā vai Interneta vietnes Live Chat programmatūrā)
 • Ar atgādinājumiem, jaunumiem un paziņojumiem saistītā mijiedarbība, t. sk. Atgādinājumu, jaunumu un tajās esošo saišu atvēršana.
 • Fleurop-Interflora Interneta vietnes tērzētavā veiktā sarakste.
 • Tālruņa zvani.

Mūsu Vispārējie noteikumi un Privātuma politika nosaka, ka pasūtījumu veikšanai mūsu Interneta vietnē personai jābūt vismaz 18 gadus vecai. Ja Tev ir aizdomas, ka esam saglabājuši personas, kas ir jaunāka par 18 gadiem, datus, lūdzam ar mums nekavējoties sazināties, izmantojot 14. punktā minēto kontaktinformāciju.

3. Kā mēs izmantojam personīgos datus?

Personīgos datus izmantojam šādiem mērķiem:

 • Pasūtījuma iesniegšanai.
 • Pasūtījuma izsekošanai un apstrādei.
 • Maksājuma apstiprināšanai. Fleurop-Interflora Interneta vietne maksājumiem izmanto trešo pušu bankas saites, kas maksājuma veikšanai novirza Lietotāju uz izvēlētās bankas maksājumu lapu. Fleurop-Interflora ne saglabā, ne redz ar Lietotāja bankas kontu saistītos personīgos datus, izņ. maksājuma apstiprinājumā bankas norādītos datus.
 • Pasūtījuma izpildei un piegādei nododam pasūtījuma saņēmēja datus floristam, kas pasūtījumu sagatavo mūsu vārdā, kā arī piegādi veicošajam floristam vai kurjeram.
 • Lai nosūtītu pasūtījuma apstiprinājumu vai paziņotu par ar pasūtījumu saistītajām problēmām Pasūtītājam.

Ar mērķi sniegt atbalstu klientam:

 • Lai sazinātos ar pasūtījumu saistītu izmaiņu, anulēšanas un problēmu gadījumā.
 • Lai atbildētu uz klientu atbalstam nosūtītām sūdzībām un jautājumiem.
 • Lietotāja konta pārvaldīšanai.
 • Ar pasūtījumu saistītas atgriezeniskās saites saņemšanai (ar likumu norādītajās robežās).

Iesniedzot pasūtījumu, pasūtījuma apstiprināšanai un iespējamo ar pasūtījumu vai kontu saistīto problēmu un būtisku jautājumu gadījumā sazināmies arī tad, ja atgādinājumu un īpašo piedāvājumu saņemšanas izvēle lietotāja kontā ir izslēgta.

Ar mārketinga mērķiem un izmantojot atgādinājuma pakalpojumu:

 • Lai informētu par jauniem vai iespējami interesējošiem produktiem un iespējām.
 • Lai nosūtītu izdevīgus piedāvājumus.
 • Lai paziņotu par svarīgiem datumiem vai Lietotāja norādītiem notikumiem un atgādinājumiem.
 • Lai padarītu ērtāku, ātrāku un personīgāku Interneta vietnes lietotāja pieredzi, piedāvājot Tev būtiskus produktus un informāciju sākumā.
 • Lai padarītu ērtāku, ātrāku un atbilstošāku atgādinājuma pakalpojuma lietotāja pieredzi.
 • Lai atainotu personīgākas un atbilstošākas reklāmas un reklāmkarogus, atbilstoši lietotāja uzvedībai.

Ar mārketinga mērķiem, caur trešajām pusēm:

Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus ar mārketinga mērķiem, piemēram, reklāmu atainošanai citās interneta vietnēs vai meklētājos. Šīs puses var izmantot datus, kurus esam savākuši savā Interneta vietnē, lai piedāvātu Tev atbilstošākas reklāmas. Šādi savākta informācija ir anonīma, un trešajai pusei nav piekļuves ar Lietotāja personu saistītajiem datiem. Precīzāka informācija ir 9. punktā.

Ar uzņēmuma iekšējiem mērķiem:

Lai radītu Tev vislabāko lietotāja pieredzi, izmantojam un vācam datus par Interneta vietnes apmeklētību un darbību. Tāpat novērojam Lietotāju iepirkšanās uzvedību, lai mainītu produktu klāstu, lai tas atbilstu klientu pieprasījumam.

4. Kā atteikties no mūsu mārketinga komunikācijas un atgādinājumiem?

Lietotājam ir tiesības atteikties no atgādinājumiem un jaunumiem ar īpašajiem piedāvājumiem:

 • Noklikšķinot uz jaunumu kājenē esošās saites.
 • Atjauninot iestatījumus sava konta lapā.
 • Veicot atbilstošu izvēli pirkuma veikšanas laikā pēc autorizēšanās ar lietotāja kontu.
 • Sazinoties, izmantojot 14. punktā minēto kontaktinformāciju.

5. Sīkdatņu politika

Lai iesniegtu pasūtījumu Interneta vietnē un novērotu grozu, ir nepieciešams saglabāt sīkdatnes. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju un ir identifikācijas kods, kas ļauj mūsu Interneta vietnē atrast nepieciešamos datus, lai veiktu pirkuma nākamo posmu. Sīkdatne tiek saistīta ar lietotāja kontu un/vai konkrētu Lietotāju autorizējoties un/vai veicot pirkumu.

Lai radītu vislabāko lietotāja pieredzi un piedāvātu vislabāko klientu servisu, mūsu Interneta vietnē sīkdatnes izmanto arī trešo pušu piedāvātās programmatūras, piemēram, Interneta vietnes Live chat un programmatūras, kas vāc statistiku par lietotājiem, kas nesasaista caur sīkdatnēm iegūto pārlūkošanas uzvedību ar konkrētu Lietotāju.

6. Kā mēs aizsargājam personīgos datus?

Fleurop-Interflora godā savu klientu un Lietotāju privātumu, kā arī uzskata, ka ir svarīgi, lai visi personīgie dati būtu aizsargāti un nepieejami trešajām pusēm. Tāpat mēs nesaglabājam datus, kas nav nepieciešami pasūtījuma iesniegšanai, drošības novērošanai, uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanai, Interneta vietnes lietotāja pieredzes uzlabošanai vai citiem iepriekšējos punktos būtiskiem mērķiem minētiem iemesliem.

Datu aizsardzībai izmantojam organizatoriskus, tehniskus un fiziskus līdzekļus. Lai dati netiktu lietoti un publiskoti bez autorizācijas, izmantojam atbilstošus drošības līdzekļus. Piemēram, regulāri testējam Interneta vietņu, datu bāzu, citu sistēmu un datu nesēju drošību, apmācām darbiniekus, novērtējam riskus un esam nozīmējuši nepieciešamos līdzekļus un darbības plānus krīzes situāciju risināšanai. Lai ātri un efektīvi reaģētu uz datu noplūdi, t. sk. arī kiberuzbrukumu un neautorizētu pieeju gadījumā.

Par informācijas drošības incidentu uzraudzības dienestam un cietušajam (datu subjektam) paziņojam vismaz 72 h laikā pēc gadījuma.

Fleurop-Interflora Interneta vietnes neredz un nesaglabā ar Lietotāja bankas kontu saistītos personīgos datus, izņ. maksājuma apstiprinājumā bankas norādītos datus.

7. Ko lietotājs var darīt savu personīgo datu aizsardzībai?

Fleurop-Interflora ne savā Interneta vietnē, ne e-pastā nepieprasa ar bankas kontu saistītas paroles vai kredītkartes datus. Bankas saites maksājuma apstiprināšanai novirza uz bankas norādītu drošu interneta vietni ārpus Fleurop-Interflora vides. Ja Tu mūsu vārdā saņem e-pastā vai kādā citā kanālā lūgumu sniegt iepriekš minēto informāciju, lūdzam to ignorēt un par to informēt mūs, izmantojot 9. punktā vai izvēlnes saitēs “Kontakti” vai “Klientu serviss” esošo kontaktinformāciju.

Izmantojot publiski pieejamu datoru vai citu ierīci, vai arī nedrošu wi-fi tīklu, pēc Interneta vietnes apmeklēšanas vienmēr izejiet no sava konta un aizveriet pārlūka logu.

Ja esi izveidojis kontu mūsu vidē, savu paroli un lietotāja vārdu nedrīkst nodot citām personām. Uzņēmuma konta gadījumā lietotāja vārdu un paroli drīkst nodot tikai autorizētām personām. Iesakām katram interneta kontam izveidot atšķirīgu paroli. Katrai izveidotajai parolei jābūt vismaz 8 burtzīmēm garai, jāsatur cipars un vismaz viens lielais un viens mazais burts.
Mēs iesakām paroli regulāri mainīt. To var izdarīt sava konta iestatījumos.

8. Likumīgs pamats personas datu apstrādei

Fleurop-Interflora personas datu apstrādē balstās uz dažādiem tiesiskiem pamatiem. Dažos gadījumos vieniem un tiem pašiem personas datiem var piemērot vairāk nekā vienu likumīgo pamatu.

 • Līgums: mēs vācam un apstrādājam personas datus mūsu iesniegtā pasūtījuma izpildei saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem un Privātuma politiku. Atbilstošie personas dati ir precizēti 3. punktā.
 • Tiesiska interese: mēs vācam un apstrādājam personas datus ar pasūtījuma izpildes mērķi, klienta atbalsta, interneta vietnes, pirkuma procesu un produkta izvēles uzlabošanai, ar mārketinga mērķiem, atgādinājuma pakalpojuma un klienta lojalitātes programmatūras ietvaros, ar likumīgiem mērķiem un krāpšanas identificēšanai un novērtēšanai. Atbilstošie personas dati ir precizēti 3. punktā. Lietotājam ir tiesības atteikties no e-pasta vēstulēm, kuras sūta ar mārketinga mērķiem, lojalitātes programmas un atgādinājuma pakalpojuma ietvaros. Lietotājam ir tiesības dzēst savu kontu un ar to saistītos datus, izņ. agrāko pasūtījumu datus.
 • Piekrišana: papildus iepriekš minētajai tiesiskajai interesei mēs mārketinga komunikācijā balstāmies uz no Lietotāja saņemtas piekrišanas. Lietotājs var atteikties no lojalitātes programmas un atgādinājuma pakalpojuma ietvaros sūtāmajām e-pasta vēstulēm, ievērojot norādījumus, kas ir minēti 4. punktā. NB! Piekrišanas atsaukšana var nebūt pietiekama, lai dzēstu visu iepriekšējo saziņu starp Lietotāju un Fleurop-Interflora vai ar pasūtījumiem saistīto informāciju, jo mums var būt likumīgs pamats, iemesls vai juridisks pienākums datu, piemēram, ar pirkumiem un līgumiem saistītas informācijas un dokumentu saglabāšanai. Lietotājiem ir jāņem vērā, ka pēc atteikšanās no mārketinga komunikācijas vai atgādinājumiem mēs pirkuma veikšanas laikā varam atkārtoti prasīt piekrišanu atgādinājumu vai ziņojumu par lojalitātes programmu saņemšanai.
 • Juridiskas saistības: Izrietot no likuma mēs saglabājam ar spēkā esošajiem likumiem pieprasītus nodokļu un grāmatvedības dokumentus, kā arī ar tiem saistītus personas datus.

9. Kādos gadījumos mēs nododam personīgos datus trešajām pusēm?

Mēs dodam personīgos datus trešajām pusēm, lai nodrošinātu Interneta vietnes lietošanu un iepirkšanos tajā, pasūtījuma izpildi, kā arī piegādi un savu produktu mārketingu. Zemāk ir trešo pušu saraksts, kas var piekļūt personīgajiem datiem. Visiem zemāk minētajiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums darbā ar personas datiem izmantot atbilstošus drošības līdzekļus, vadīties no mūsu Privātuma politikas un ievērot likumu.

Interflora floristi un kurjeri: Fleurop-Interflora nodod pasūtījuma saturu un piegādes datus uzņēmumu, kam ar mums ir līgumiskas attiecības, floristiem. Dažu produktu gadījumā, piemēram, gardēžu grozi vai dāvanas, pasūtījuma komplektētāji un piegādātāji ir vairumtirgotāji. Pasūtījuma piegādei var izmantot arī uzņēmumus, kas sniedz kurjera pakalpojumus. Florists vai vairumtirgotājs saliek pasūtīto produktu un atbild par tā piegādi. Florists vai kurjers (ja pasūtītājs un Fleurop-Interflora nav vienojušies citādi) pirms pasūtījuma piegādes sazinās ar saņēmēju, lai nodrošinātu viņam dāvanas nodošanu norunātajā laikā un vietā.
Florists, kurjers un saņēmējs neredz pasūtītāja datus. Ja nepieciešams, ar pasūtītāju sazinās Fleurop-Interflora klientu serviss.

Fleurop-Interflora saistītie uzņēmumi: Fleurop-Interflora var nodot datus, piemēram, starptautisku pasūtījumu gadījumā ar Interflora Inc saistītajiem uzņēmumiem, piemēram, Fleurop-Interflora nodaļām un FTD, kā arī ar tiem saistītajiem uzņēmumiem dažādās valstīs. Starptautisku pasūtījumu gadījumā pasūtījumu izpildei un piegādei var izmantot trešās puses, piemēram, vietējos uzņēmumus, kas piedāvā kurjera pakalpojumus.

IT pakalpojuma sniedzēji: Fleurop-Interflora interneta vides un datu bāzu pārvaldīšanai, izmitināšanai, attīstīšanai un drošības uzturēšanai izmanto trešās pusēm, kurām ir pienākums darbā ar personas datiem izmantot atbilstošos drošības līdzekļus un ievērot likumu.

Ziedu un dāvanu piedāvātāji, kas nav mūsu līgumiskie floristi: papildus līgumiskajiem floristiem pasūtījumu izpildei izmantojam arī vairumtirgotājus, kas mums piegādā produktus, kurus floristi var nepiedāvāt, piemēram, konkrēti gardēžu produkti vai retākas dāvanas.

Finanšu un maksājumu risinājumu piedāvātāji: kā maksāšanas līdzekli savā Interneta vietnē izmantojam bankas saites, caur kurām bankai nosūta pasūtījuma summu un ar rēķinu saistītos datus. Maksājuma risinājumu piedāvātāji palīdz veikt bankas pārskaitījumus, kā arī atklāt un novērst krāpnieciskus darījumus.

Mārketinga pakalpojumu sniedzēji: Mēs sadarbojamies ar trešajām pusēm, kas:

 • Piedāvā e-pasta un tiešā mārketinga iespējas;
 • Piedāvā interneta reklāmas iespējas;
 • Privātuma politikā minēto iemeslu dēļ uzglabā klientu informāciju saturošas datu bāzes;
 • Piedāvā mums mārketinga akciju vai Interneta vietnes lietošanas statistiku un tās analīzi.

Interneta vietnes attīstība: interneta un mobilās vides lietotājiem iespējami kvalitatīva, droša un ērta pakalpojuma sniegšanai sadarbojamies ar trešajām pusēm. Tā rezultātā mēs varam uzlabot un attīstīt mūsu vides funkcionalitāti un dizainu, testēt un uzlabot darbību, kā arī analizēt Interneta vietnes kustību un lietošanu.

Klientu servisa risinājumu sniedzēji: Iespējami kvalitatīva un strādājoša servisa nodrošināšanai sadarbojamies ar trešajām pusēm, kas piedāvā risinājumu interneta vietnē “Live Chat”.

Papildus iepriekš minētajam varam piedāvāt personīgos datus trešajām pusēm arī šādos gadījumos:

Tiesiskā aizsardzība / valdības pieteikumi: izrietot no likuma mums var būt pienākums sniegt personas datus tiesībsargājošajiem orgāniem vai valdības iestādēm. Tāpat mēs varam publicēt personas datus, ja uzskatām, ka publicēšana ir nepieciešama atbilstošo likumu pildīšanai, juridisko prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizsardzībai, krāpšanas un citu nelikumīgu darbību novēršanai un cīņai pret tām, kā arī mūsu lietotāju, darbinieku vai trešo pušu tiesību, līdzekļu vai drošības nodrošināšanai.

Interflora biznesa un tiesiskajiem mērķiem / Apvienošanās un iegūšanas: personas datu publicēšanai var būt biznesa vai juridiski iemesli. Piemēram, trešajām pusēm varam datus nosūtīt saistībā ar reālu vai potenciālu apvienošanās, konsolidēšanās, iegūšanas, pārdošanas, cedēšanas vai citu līdzīgu darījumu, kas aptver visu mūsu uzņēmumu, saistīto uzņēmumu vai tā daļu. Šādos gadījumos personas dati var būt viens no līdzekļiem, kuru uzņēmuma pārejas gaitā var dalīt vai nodot, un kuru trešā puse izmanto saskaņā ar Fleurop-Interflora paražām un politiku.

10. Cik ilgi mēs uzglabājam datus?

Mēs uzglabājam personas datus tikai šajā Privātuma politikā minēto iemeslu dēļ un tik ilgi, kamēr mums ir tiesiska vai biznesa nepieciešamība to uzglabāšanai.

11. Kādos gadījumos dati tiek nodoti ārvalstīm?

Pasūtot mūsu pakalpojumu uz ārvalstīm, dati par pasūtījuma saturu, piegādi un saņēmēju tiek nosūtīti atbilstošās valsts Interflora Inc saistītajam uzņēmumam. Tādēļ personīgie dati var nokļūt ārpus Eiropas Savienības ekonomiskās zonas. Dati tiek izmantoti 9. punktā minētajiem iemesliem, piemēram, pasūtījuma izpildei un klientu servisam.

Nododot datus valstīm ārpus ES ekonomiskās zonas, esam piemērojuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus personas datu aizsardzībai, datu saņēmējiem “trešajās valstīs” pievienojot līgumiskās klauzulas. Mēs nododam personas datus tikai ar šādiem nosacījumiem:

 • mēs esam pārliecināti, ka valsts, uz kuru dati tiek nosūtīti, spēj nodrošināt pietiekamu personas datu aizsardzību un
 • mums ar viņiem ir atbilstošs līgums un
 • datu nodošana ir nepieciešama 8. punktā minēto iemeslu dēļ, piemēram, pasūtījuma izpildei un klientu servisam.

12. Tavas tiesības piekļūt saviem datiem

Mēs godājam savu klientu tiesības attiecībā uz viņu personas datiem, tai skaitā arī tiesības pieteikties uz savu personas datu, kurus uzglabājam, kopiju. Turklāt ir jāievēro, ka varam nosūtīt tikai tos datus, kuru publicēšana nepārkāpj intelektuālā īpašuma likumu vai komerclikumu, kā arī nekaitē trešo personu tiesībām un brīvībām, kā arī nav tehniski pārāk sarežģīti.

Personas datu īpašniekam ir tiesības:

Piekļuve saviem personas datiem: savā kontā esošajiem personas datiem piekļūst, autorizējoties savā kontā ar savu lietotāja vārdu un paroli.

Lai iegūtu tos citā veidā un/vai visu ar Lietotāju saistīto datu papildu kopiju, ir jāiesniedz digitāli parakstīts pieteikums mūsu 14. punktā minētajiem kontaktiem. Mēs atbildēsim uz pieteikumu un pieņemsim par to lēmumu vismaz 30 darbdienu laikā. Lai identificētu personu citā veidā kā ar digitālo parakstu, lūdzam ar mums sazināties, izmantojot 14. punktā norādīto kontaktinformāciju.

Tiesības labot datus: Lietotājam ir tiesības mainīt un atjaunināt savus personas datus. Kontā esošos datus var mainīt, autorizējoties savā kontā ar savu lietotāja vārdu un paroli.
Lai mainītu datus citā veidā, ir jāsazinās, izmantojot mūsu 14. punktā norādīto kontaktinformāciju.

13. Papildu tiesības ar personas datiem

Mēs godājam savu klientu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Ir jāievēro, ka mums var būt zināma likumīga vai no grāmatvedības izrietoša nepieciešamība saglabāt personas datus.

Lietotājam var būt šādas papildu tiesības attiecībā uz saviem datiem:

Tiesības dzēst savus datus: Datus no sava klienta konta un ar kontu saistītos datus var dzēst, autorizējoties ar savu lietotāja vārdu un paroli. Šāda konta dzēšana dzēš Lietotāja kontu un ar to saistītos datus, izņ. ar pasūtījumiem saistītos datus un citus datus, kas ir uzglabājami, izrietot no grāmatvedības un likuma.
Lai dzēstu datus citā veidā un dzēstu citus datus, Lietotājam ir tiesības iesniegt digitāli parakstītu pieteikumu, izmantojot mūsu 14. punktā norādīto kontaktinformāciju. Mēs atbildēsim uz pieteikumu un izlemsim par tā apmierināšanu vismaz 30 darbdienu laikā. Lai identificētu personu citā veidā kā ar digitālo parakstu, lūdzam ar mums sazināties, izmantojot 14. punktā norādīto kontaktinformāciju.

Tiesības ierobežot savu datu lietošanu: pamatota iemesla dēļ Lietotājam var būt tiesības ierobežot savu personīgo datu lietošanu. Šim nolūkam lūdzam Lietotājam sazināties, izmantojot 14. punktā minēto kontaktinformāciju, kā arī iesniegt digitāli parakstītu pieteikumu, precīzi paskaidrojot iemeslu un ar datu lietošanu saistītās izmaiņas. Mēs atbildēsim uz pieteikumu vismaz 30 darbdienu laikā, kā arī varam pieprasīt Lietotājam papildu informāciju par pieteikumu.

Jāievēro, ka, slēdzot kontu, tiek dzēsta arī ar kontu saistītā pasūtījumu vēsture un dati, kā arī to vairs nav iespējams atjaunot.

14. Kontaktinformācija

Par lietotāju un pasūtījumu datu vākšanu un datu drošu uzglabāšanu atbild Fleurop-Interflora NE Europe.
Ar pieprasījumiem un pieteikumiem, kas ir saistīti ar personas datiem, lūdzam sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

Fleurop-Interflora NE Europe LLC
Vabaõhumuuseumi tee 2A
13522 Tallinn / Estonia

E-pasts: info@interflora.lv
Tālr.: +371 6785 4800